PL EN
Instrukcja obsługi maszynki do mięsa nie jest książką kucharską
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2012;(3):355-375
 
STRESZCZENIE
Celem moim była próba wykazania, że: podmioty gospodarcze nie są demonami Laplace'a; teorie równowagi opierają się na tautologiach zamkniętych w błędnych kołach rozumowania; pytanie o prawdziwość lub fałszywość modeli wywodzonych z równań walrasowskiej równowagi jest nieuprawnione; modele ogólnej równowagi są nieobalalne - a zatem nie są teoriami; modele te nie są nieobalalne nie dlatego, że nie ma innych, lepszych modeli, lecz dlatego, że nie spełniają popperowskich zasad logicznego uzasadniania hipotez i nie objaśniają świata. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top