PL EN
Czy współczesna ekonomia jest instrukcją obsługi mechanizmu gospodarczego? : na marginesie artykułu S. Małeckiego-Tepichta
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2012;(3):377-380
 
STRESZCZENIE
Artykuł S. Małeckiego-Tepichta został napisany w sposób "drapieżny" i wyraźnie prowokujący do dyskusji. Trudno byłoby zakwestionować większość krytycznych uwag pod adresem "filarów" ekonomii, jakie przedstawia autor artykułu. Filary te są jednak bardzo mocne i zapewne takimi pozostaną. Niemniej jednak zasadne są główne kierunki krytyki przedstawione w artykule: odhumanizowanie ekonomii i zafascynowanie abstrakcyjnymi, ponadczasowymi mechanizmami; zaniedbywanie badań empirycznych i preferowanie wyrafinowanych modeli matematycznych nieopartych na danych statystycznych; pomijanie społecznego charakteru gospodarowania, roli instytucji i kontekstu kulturowego; przyjęcie prymitywnej koncepcji homo oeconomicus jako aksjomatu wiedzy o zachowaniu człowieka. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top