PL EN
Fiscal Imbalances, Fiscal Rules and Sovereign Bond Yields
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2013;(5):669-680
 
STRESZCZENIE
Wpływ deficytów budżetowych na rentowność obligacji państwowych to problem, który przyciąga uwagę zarówno badaczy, jak i polityków. Chociaż wyniki różnych badań na ten temat są zróżnicowane, większość ostatnich analiz wskazuje, że rosnące deficyty budżetowe zwiększają rentowność obligacji. Kwestią, której poświęcono mniej uwagi jest wpływ nierównowagi budżetowej na rentowność obligacji w sytuacji, gdy istnieją określone zasady regulujące wielkość deficytu budżetowego i długu publicznego. Głównym celem artykułu jest empiryczne zbadanie wpływu deficytów budżetowych oraz reguł fiskalnych na rentowność obligacji państwowych. Wpływ reguł fiskalnych na rentowność obligacji w układzie międzynarodowym nie był dotąd systematycznie badany. Ten artykuł jest próbą wypełnienia tej luki. W związku ze wzrostem w ostatnich latach zadłużenia także w krajach wysoko rozwiniętych problem ten nabrał szczególnego znaczenia. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top