PL EN
Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019, ss. 252
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2020;(4):646-650
 
STRESZCZENIE
Monografia "Ewolucja nauk ekonomicznych" to zestawienie bardzo ciekawych problemów prezentowanych przez znakomitych przedstawicieli polskiej ekonomii, posiadających bogaty dorobek badawczy. Kolejną jej zaletą jest dyscyplina merytoryczna autorów, która pozwoliła skupić całą monografię na ewolucji współczesnych nauk ekonomicznych, a zawierającą przecież optykę wielu dyscyplin: ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu, ekonometrii, statystyki, demografii czy nauk o pracy i polityce społecznej. W całym opracowaniu udało się ponadto zachować: (1) odniesienia do jedności i różnorodności poszczególnych dyscyplin, (2) prezentację relacji danej dyscypliny do innych nauk, a także (3) wyzwania klasyfikacyjne oraz (4) szeroką międzynarodową i krajową perspektywę prezentacji zagadnień. Jeżeli dodamy do tego obszerną i bardzo dobrze dobraną literaturę oraz ułatwiające poruszanie się po problemach aneksy nazwisk i rzeczowy, otrzymujemy niezwykłą monografię. Jej wadą jest znikomy nakład (200 sztuk), co utrudni potencjalnym czytelnikom dostęp do niej. Niemniej jednak warto podjąć trud dotarcia do tej książki i przeczytania jej. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top