PL EN
Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019, ss. 252
 
More details
Hide details
 
Ekonomista 2020;(4):646-650
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top