PL EN
Ekonomia społecznych emocji : równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
Ekonomista 2017;(6):644-674
 
STRESZCZENIE
Autorzy wykorzystują zintegrowany wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego, zwany wskaźnikiem ALK (BDI) do analizy koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 1999-2016. Wskaźnik ALK obejmuje 43 zmienne społeczne i ekonomiczne w podziale na cztery grupy: 1) oceny bieżącej sytuacji społecznej i politycznej, 2) przewidywania społeczne, 3) wewnętrzna sytuacja ekonomiczna, 4) czynniki zewnętrzne. Autorzy wykazują, że przewidywania społeczne mają wpływ na przebieg cyklu koniunkturalnego, a ekonomia społecznych emocji może być wykorzystywana do jego prognozowania. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top