PL EN
Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2014;(2):207–219
 
STRESZCZENIE
Globalny kryzys finansowo-ekonomiczny, którego umownym początkiem stał się upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r., przyczynił się do ożywienia dyskusji na temat kondycji nauk ekonomicznych, a zwłaszcza ekonomii jako odkrywającej i tworzącej teoretyczne podstawy polityki makroekonomicznej. Znaczna część uczestników tej dyskusji zaczęła stawiać znak tożsamości między kryzysem gospodarczym a kryzysem ekonomii jako nauki. W tle dyskusji o ekonomii jako nauce pojawiły się także rozważania o nauczaniu tej dyscypliny wiedzy. Artykuł stanowi swoiste résumé poglądów i zainteresowań autora zarówno pewnymi aspektami kryzysu i przeobrażeń współczesnej gospodarki rynkowej, które znajdują wyraz w idei finansyzacji gospodarki, jak i rozwojem ekonomii jako nauki, a także jej nauczaniem na poziomie szkolnictwa wyższego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205