PL EN
Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2012;(2):145-174
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii państw członkowskich w kwestii kształtu przyszłej wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, na tle negocjowanych scenariuszy reform oraz oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. W tym kontekście określono możliwy obszar kompromisu w zakresie zmian WPR w perspektywie finansowej 2014-2020. Autorzy oceniają także, czy prawdopodobne rozwiązania są korzystne z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa. Bazując na dotychczasowych osiągnięciach WPR w zakresie przemian strukturalnych i dostosowań rolnictwa i obszarów wiejskich do warunków zrównoważonego rozwoju, odnoszą się do takich kwestii, jak zmiana mechanizmu dopłat bezpośrednich, włączenie do systemu wsparcia elementów proekologicznych, reorientacja wsparcia rynkowego, czy też realizacja nowych wyzwań związanych z dostarczaniem dóbr publicznych. (skrócony abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top