PL EN
Cywilizacyjny wymiar polityki "państwa dobrobytu" w XXI w. - bezpieczeństwo socjalne w warunkach silnej międzynarodowej konkurencji ekonomicznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 
 
Ekonomista 2016;(2):251-269
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja modeli polityki społecznej stosowanych w różnych regionach świata oraz ocena możliwości rozwoju polityki "państwa dobrobytu" w warunkach rosnącej międzynarodowej konkurencji ekonomicznej. W zawartych w tekście rozważaniach stawiana jest następująca teza: Realizacja polityki "państwa dobrobytu" w krajach cywilizacji zachodniej powoduje powstanie kolizji zachodzącej pomiędzy powszechnym oczekiwaniem hojnych świadczeń socjalnych a potrzebą zapewnienia pożądanej dynamiki wzrostu gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności ekonomicznej w warunkach globalizacji światowych rynków. Taka sytuacja implikuje konieczność reformowania gospodarek, ograniczania kosztów polityki społecznej oraz promowania innowacyjnych wzorców w polityce gospodarczej. Dyskusja na ten temat powinna służyć formułowaniu wniosków dotyczących dalszego rozwoju współczesnej polityki społecznej i gospodarczej, i budowania systemów społeczno-ekonomicznych zdolnych podjąć konkurencję w wymiarze globalnym. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top