PL EN
Cywilizacyjny wymiar polityki "państwa dobrobytu" w XXI w. - bezpieczeństwo socjalne w warunkach silnej międzynarodowej konkurencji ekonomicznej
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 
 
Ekonomista 2016;(2):251-269
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top