PL EN
A New Monetary Analysis Tool: the Daily Liquidity Dataset
 
 
Więcej
Ukryj
1
Ankara University, Turkey
 
 
Ekonomista 2020;(4):600-615
 
STRESZCZENIE
Pojęcie płynności stosowane w literaturze ekonomicznej jest złożone i niejasne. Ten artykuł próbuje wyjaśnić to pojęcie w praktyce na przykładzie gospodarki Turcji. Autor wykorzystuje statystykę elektronicznego systemu transferów finansowych oraz analityczny bilans banku centralnego Republiki Turcji do wyjaśnienia kategorii płynności i jej wpływu na system finansowy kraju. System transferów finansowych służy do pokazania i objaśnienia ilości pieniądza na rynku. Dzienny zapis płynności oraz determinanty płynności są analizowane z punktu widzenia bilansu banku centralnego. Z analizy wynika, że głównymi czynnikami powodującymi niedobór płynności rynkowej jest wzrost emisji pieniądza i depozytów pieniężnych sektora państwowego, natomiast nadwyżka płynności jest generowana przez wzrost netto aktywów zagranicznych i krajowych. Co najważniejsze, artykuł pokazuje, że w latach 2013-2018 (z wyjątkiem roku 2016) bank centralny Turcji zajmował pozycję antycykliczną nastawioną na zachowanie równowagi na rynku pieniężnym. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top