PL EN
ARTYKUŁ
Wpływ wyborów politycznych na ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny
 
 
Data publikacji: 07-09-2022
 
 
Ekonomista 2022;(3):290-306
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie, czy wyniki wyborów politycznych w Polsce (prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych) mają wpływ na notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz kurs polskiej złotówki do dolara amerykańskiego. W artykule opisano wyniki analizy uzyskane dzięki zastosowaniu modeli klasy ARCH i GARCH. Wpływ wyborów prezydenckich okazał się istotny statystycznie na poziomie 0,05, zaznaczał się w okresie 5 dni po wyborach i miał charakter ujemny. Wybory parlamentarne i samorządowe nie wywierały istotnego statystycznie wpływu na badane indeksy. Na kurs walutowy istotny statystycznie (na poziomie 0,05) wpływ miały wybory samorządowe. Wpływ na kurs USD/PLN był ujemny, tzn. wybory wpływały na umocnienie się złotówki w stosunku do dolara.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top