PL EN
Społeczna Gospodarka Rynkowa – wschodzącą gwiazdą literatury ekonomicznej?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-08-2021
 
 
Ekonomista 2021;(4):529-549
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
B25
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest interpretacja kategorii społecznej gospodarki rynkowej oraz omówienie struktury i dynamiki badań nad tym zagadnieniem. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawiają argumenty przemawiające za tym, że ta koncepcja polityki społeczno-gospodarczej może odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, w tym splot kryzysu gospodarczego, społecznego, środowiskowego i klimatycznego oraz obecnego zagrożenia pandemicznego. W części empirycznej przedstawiono wyniki analizy bibliometrycznej przedstawiającej strukturę, dynamikę i kierunki badań nad kategorią społecznej gospodarki rynkowej. Wnioski z tej analizy uzasadniają konieczność zwrócenia uwagi nauk społecznych na koncepcję społecznej gospodarki rynkowej, co potwierdzają również wyniki analizy publikacji naukowych dostępnych w bazach literatury ekonomicznej w latach 1959–2020
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top