PL EN
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i na Litwie - analiza porównawcza
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2
Kaunas University of Technology, Lithuania
 
 
Ekonomista 2015;(3):369-391
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono porównawczą analizę rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na Litwie w okresie 2001-2011. Analiza uwzględnia najważniejsze wskaźniki charakteryzujące rynek ubezpieczeniowy, takie jak: liczba ubezpieczycieli, liczba zawartych polis i ich ceny, suma płaconych składek ubezpieczeniowych, suma wypłacanych odszkodowań i świadczeń itp., oraz różne wskaźniki względne. W analizie uwzględniono podział sektora ubezpieczeń na ubezpieczenia osobowe (zwłaszcza na życie) oraz majątkowe. Przeanalizowano również koncentrację rynku ubezpieczeniowego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top