PL EN
RECENZJA, OMÓWIENIE
Review of the book entitled Procesy konwergencji i dywergencji w Europie. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi, edited by Ewa Pancer-Cybulska, Bernadeta Baran and Ewa Szostak, Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2022, pp. 190
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński, Polska
 
 
Submission date: 2023-05-22
 
 
Acceptance date: 2024-02-01
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Ireneusz Jaźwiński   

Uniwersytet Szczeciński, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(1):97-99
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top