PL EN
Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 
 
Ekonomista 2018;(4):385–403
 
STRESZCZENIE
Pojęcia "przemysł czwartej generacji", "przemysł 4.0" czy "czwarta rewolucja przemysłowa" można traktować jako synonimy oznaczające ucyfrowienie i usieciowienie produkcji oraz transformację modeli i strategii biznesowych. Celem artykułu jest omówienie specyfiki przemysłu czwartej generacji w kontekście międzynarodowych relacji gospodarczych na podstawie przeglądu literatury. Analiza ta pozwala określić kluczowe warunki wymiany międzynarodowej w realiach czwartej rewolucji przemysłowej. W szczególności artykuł: a) systematyzuje najważniejsze definicje i ujęcia koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej, b) uzasadnia traktowanie tego zjawiska jako polityki przemysłowej, c) proponuje ramy koncepcyjne dla badania przemysłu 4.0 w ramach międzynarodowych stosunków gospodarczych, d) identyfikuje główne wyzwanie związane z transformacją cyfrową oraz e) wskazuje warunki konieczne dla powodzenia współpracy międzynarodowej w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205