PL EN
Otwarte Fundusze Emerytalne (refleksje na marginesie polskiego wydania książki Mitchella Orensteina Prywatyzacja emerytur)
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2012;(6):863–876
 
STRESZCZENIE
Ukazanie się polskiego wydania znanej w całym świecie książki Mitchella Orensteina Prywatyzacja emerytur stanowi dobrą okazję do refleksji na temat dalszego istnienia Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), stanowiących kapitałowy filar systemu emerytalnego w Polsce. Ustanowienie tego filara w 1999 r. oznaczało właśnie prywatyzację znacznej części tego systemu w naszym kraju. Przeprowadzona została wtedy fundamentalna reforma emerytalna, w wyniku której OFE stały się drugim, obowiązkowym elementem polskiego systemu emerytalnego, obok filara publicznego, obejmującego emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205