PL EN
O silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2020;(2):155-170
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena nauk ekonomicznych pod kątem widzenia ich głównych silnych i słabych stron. Ewolucja nauk ekonomicznych prowadzi do ujawnienia i wzmocnienia, ale niekiedy też erozji ich silnych stron. Autorzy podjęli próbę identyfikacji mocnych i słabych stron nauk ekonomicznych oraz ich krótkiej charakterystyki. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną przy przygotowaniu tego opracowania była krytyczna analiza literatury przedmiotu. Artykuł składa się ze wstępu, trzech części i zakończenia. Pierwszą część poświęcono określeniu tożsamości współczesnych nauk ekonomicznych. Druga część dotyczy identyfikacji i opisu silnych stron nauk ekonomicznych. W części trzeciej określono i scharakteryzowano najważniejsze słabe strony tychże nauk. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top