PL EN
Marcin Piątkowski, Europe's Growth Champion. Insights from the Economic Growth of Poland, Oxford University Press, Oxford 2018, 400 ss.
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2019;(4):501-504
 
STRESZCZENIE
Wszystkie opisane wcześniej części składowe pracy i jej uwarunkowania metodologiczne, decydujące o jej dużej złożoności i wielopoziomowej narracji, jak też dużej wartości poznawczej, podporządkowane są jednak logice wywodu. Elementem nadrzędnym w mojej opinii jest fakt, że praca ta jest brawurowo uargumentowanym pamfletem na narastającą obecnie idealizację polskiej przeszłości, zarówno tej z okresu Rzeczpospolitej szlacheckiej, jak і II RP, oraz wyjątkowo jasnym i stanowczym głosem w obronie dorobku gospodarczego i społecznego III RP, mimo nieukrywania rozmaitych wad, niedociągnięć i porażek prowadzonych wówczas reform. Stanowi to o niezaprzeczalnej wartości tej pracy dla polskiej debaty publicznej, nawet jeżeli mogą wystąpić problemy w jej recepcji ze względu na publikację w języku obcym. Niezaprzeczalnie jest to również pozycja, do której będą musieli się ustosunkować późniejsi badacze poruszanych w niej zagadnień. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top