PL EN
Jeremias Prassl: Humans as Service. The Promise and Perils of Work in the Gig Economy, Oxford University Press, Oxford 2018, 199 ss.
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2020;(1):145-147
 
STRESZCZENIE
Współczesne gospodarki zmieniają się pod wpływem nowoczesnych technologii. Wnikliwym obserwatorem tych procesów jest Jeremias Prassl, badacz niedoskonałości sfery instytucjonalnej rynku pracy w segmencie gospodarki określanym jako gig economy. Dochodzi w nim do koordynacji działań wielu działających oddzielnie usługodawców ze zgłaszanym popytem na usługi za pośrednictwem specjalnie stworzonych do tego celu cyfrowych platform biznesowych (Uber, MTurk, Foodora i in.). Autor wyjaśnia mechanizmy, za pomocą których ten segment rynku wymyka się spod prawa pracy i podpowiada, jak rozwiązać ten problem. Książka składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów i epilogu. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top