PL EN
Jak zniszczyć kraj : ekonomia i polityka greckiego kryzysu
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
Ekonomista 2017;(2):204–224
 
STRESZCZENIE
Grecja to mała gospodarka. Wskutek zaszłości kilku ostatnich lat - drastycznego spadku produkcji w pierwszej połowie dekady lat 2010. o ponad 25% w Grecji i wzrostu o niecałe 11% w Polsce - w 2015 r. Grecja stała się pierwszym krajem Zachodu, który Polska prześcignęła pod względem dochodu narodowego na głowę ludności. Tam już tylko 25 600 dolarów, licząc według parytetu siły nabywczej, (PSN) tu już aż 26 400. Niewielki to wszakże powód do radości nad Wisłą, a wielki do zmartwienia w tej współczesnej Helladzie. Obecnie grecki PKB (według PSN) stanowi zaledwie 0,25% światowej produkcji i niecałe 1,5% produktu brutto Unii Europejskiej, której Grecja jest członkiem od 1981 r. Podczas gdy grecki dramat trwa, do udziału w nim jako autor i doradca dołączył James K. Galbraith, publikując książkę, która nie może nie wywołać żywej dyskusji (...). Książka Galbraitha zawiera potężny ładunek informacji z pierwszej ręki oraz interpretacji z wysokiej półki. Z pierwszej ręki, bo autor uczestniczył w greckich wydarzeniach jako doradca rządu, bliski współpracownik z uwagą obserwowanego w kraju i na świecie nieortodoksyjnego ministra finansów Yanisa Varoufakisa, także profesora ekonomii, z którym nieco wcześniej współdziałał w Lyndon B. Johnson School of Public Affairs na Uniwersytecie Teksas w Austin. Z górnej półki, bo autor dostarcza nam nie tylko masę sprawdzonych faktów, zweryfikowanych danych, odniesień do źródłowych dokumentów, lecz również wartościową, bo najczęściej poprawną ich teoretyczną interpretację. Zarazem formułuje on ostre, niekiedy nawet skrajne polityczne oceny, gdy stara się dowodzić, że seria działań narzucanych Grecji z zewnątrz była i jest szkodliwa nie tylko ze względu na ignorancję ich autorów, lecz także z powodu dążenia do zdominowania i peryferyzacji, jeśli wręcz nie neokolonizacji tego kraju. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205