PL EN
Instytucje: między mechanizmem rynkowym i mechanizmami władzy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Ekonomista 2019;(2):145-162
 
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia próbę instytucjonalnego podejścia do gospodarki. Korzystając z asocjacji z naukami o zarządzaniu, autorka proponuje, aby z pomocą podstawowych koncepcji nowej ekonomii instytucjonalnej dokonać rekonstrukcji spójnego i kompleksowego obrazu gospodarki. Jedno z kluczowych pojęć w tej dziedzinie, mianowicie governance, wykorzystuje jako narzędzie tworzenia tego obrazu. W tym ujęciu governance oznacza rozwiązywanie konfliktów w ramach gospodarującej organizacji, a government odnosi się do koordynacji interesów gospodarczych w strukturach państwa. Przedstawiona próba schematycznego ujęcia porządku gospodarczego zwraca uwagę również na rolę władzy, chociaż aspekt ten nie jest szerzej rozważany. Koncepcja porządku gospodarczego pomaga usystematyzować myślenie o gospodarce i zwraca uwagę na nierynkowe instytucje, które mogą wspomagać lub osłabiać konkurencję rynkową. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top