PL EN
Globalny kryzys finansowo-ekonomiczny a oczekiwania konsumentów w krajach Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2013;(5):695-708
 
STRESZCZENIE
W artykule przeanalizowano kształtowanie się oczekiwań konsumentów w krajach Unii Europejskiej w kontekście ostatniego kryzysu finansowego i jego następstw w sferze realnej. Kondycję gospodarek 27 krajów członkowskich zobrazowano za pomocą makroekonomicznych szeregów tempa wzrostu PKB, stopy bezrobocia i konsumpcji finalnej gospodarstw domowych. Sprawdzono ponadto zmienność elementów składowych złożonych wskaźników zaufania konsumentów (CCI) przed uwidocznieniem się problemów na rynkach globalnych oraz w trakcie perturbacji gospodarczych na kontynencie europejskim. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top