PL EN
Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Ekonomista 2012;(2):227-241
 
STRESZCZENIE
Problematyka finansów publicznych w krajach strefy euro nabrała szczególnego znaczenia w okresie postępującego kryzysu. Okazało się, że zbyt wysoki poziom długotrwałego deficytu finansów publicznych, a w konsekwencji również nadmiernego zadłużenia nawet w pojedynczych krajach może stanowić poważne zagrożenie dla funkcjonowania i stabilności całej unii walutowej. Niekorzystna sytuacja pod tym względem w takich państwach jak Grecja, Włochy, Hiszpania oraz Portugalia może doprowadzić do rozpadu nie tylko strefy euro, ale nawet całej Unii Europejskiej. W tej sytuacji warto podjąć badania nad kształtowaniem się wielkości deficytu finansów publicznych oraz długu publicznego w tych krajach w nieco dłuższej perspektywie, a nie tylko analizować bieżące konsekwencje, które ujawniły się dopiero w ostatnich latach. Celem tego artykułu jest ocena stanu finansów publicznych (deficytu i długu publicznego) w państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym utworzenie strefy euro oraz w trakcie jej funkcjonowania. Podstawą tej oceny jest analiza kształtowania się deficytu finansów publicznych oraz długu publicznego w 15 krajach Unii Europejskiej (UE-15) w latach 1995-2010. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top