PL EN
Employment Precarisation in the Contemporary Economy
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences
 
 
Ekonomista 2019;(1):73-92
 
STRESZCZENIE
Autor omawia problem niepewności pracy w perspektywie uberyzacji gospodarki. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na tematy niezmiernie aktualne, takie jak rosnąca niepewność pracy i coraz większa obecność nietypowych, substandardowych form zatrudnienia. Zwrócono w nim uwagę na niebezpieczeństwo coraz większej liczby etatów substandardowych. Podkreślono, że rosnące znaczenie niepewnych form zatrudnienia, w połączeniu z relatywnie niższą konkurencyjnością jednostek wykonujących pracę tego rodzaju sprzyja coraz większemu dysparytetowi dochodów i wydatków oraz rozszerzaniu się zakresu wykluczenia społecznego. Podstawowym celem artykułu było wskazanie na zmiany zachodzące na rynku pracy, w tym rosnącą niepewność zatrudnienia. Artykuł omawia również wyzwania i zagrożenia wynikające z uberyzacji gospodarki i coraz większej liczby prekaryjnych miejsc pracy. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top