PL EN
Effects of Foreign Capital on Tourism: Evidence from Macao and Hong Kong
,
 
Li Tao 1
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Macau
 
2
Chinese University of Hong Kong
 
 
Ekonomista 2019;(2):243-254
 
STRESZCZENIE
Chociaż większość ekonomistów broni tezy o pozytywnym wpływie inwestycji zagranicznych na rozwój turystyki, wiele prac z zakresu geografii turystyki przedstawia różne poglądy na temat wpływu inwestycji zagranicznych na gospodarkę krajów docelowych. Za pomocą prostego modelu analitycznego autorzy pokazują, że efekty międzynarodowej mobilności kapitału zależą w dużym stopniu od rozmiarów i struktury gospodarki w krajach docelowych. W przypadku małego kraju nastawionego na turystykę liberalna doktryna ekonomiczna stara się nakłonić politykę gospodarczą w kierunku dużej otwartości gospodarki na przepływ czynników produkcji - w stopniu większym niż optymalny. Dlatego polityka rządu powinna opierać się na dokładnej ocenie wpływu tych inwestycji i wpływów z turystyki na gospodarkę kraju. Analiza empiryczna wspierająca te wnioski oparta jest na danych dotyczących dwóch punktów docelowych turystyki międzynarodowej: Makao i Hongkongu. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top