PL EN
Determinanty rozwoju polskiego eksportu do Niemiec
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański
 
 
Ekonomista 2013;(3):427–435
 
STRESZCZENIE
Problematyka handlu zagranicznego jest od wieków przedmiotem zainteresowania ekonomistów i polityków. Z perspektywy polskiego handlu zagranicznego Niemcy są od przeszło 20 lat najważniejszym partnerem handlowym Polski. Niniejszy artykuł zawiera analizę zmierzającą do ustalenia głównych czynników wpływających na wielkość polskiego eksportu do Niemiec oraz określenie siły ich wpływu. Podstawowym narzędziem analizy jest logarytmiczno-liniowy model regresji, szacowany za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK), którą uznano za wystarczającą do celów tego badania. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205