PL EN
Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
 
 
Ekonomista 2015;(6):857-877
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top