PL EN
The Single European Market and Trade Policy, red. Angelo Santagostino, Cambridge Scholars Publishing, 2017, 276 ss.
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2019;(5):647–650
 
STRESZCZENIE
Generalnie, poza jednym w zasadzie wyjątkiem, wszystkie rozdziały tej książki cechuje wysoki poziom merytoryczny. Jednocześnie teksty dotyczą kwestii niezwykle aktualnych i ważnych z punktu widzenia przyszłości całej Unii Europejskiej, a tym samym i Polski. W zdecydowanej większości rozdziałów rozważania nie ograniczają się do prostego omówienia danego tematu, ale mają bardziej analityczny charakter, wskazując na źródła danego problemu i powstałe skutki oraz możliwe odmienne interpretacje danych zjawisk, a niekiedy zawierają także wyjaśnienie teoretyczne. Książka, mimo iż napisana przez dość duży zespół autorski (13 osób) i to międzynarodowego pochodzenia (z 7 ośrodków badawczych, w tym w większości z tureckich; z Polski współautorami są: Bogumiła Mucha-Leszko, Tomasz Białowąs oraz Magdalena Kąkol z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), jest dobrze, logicznie zredagowana, bez powtórzeń, a przy tym uwzględnia kluczowe, jakkolwiek oczywiście wybrane, kwestie jednolitego rynku europejskiego. Jestem przekonana, że wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą problematyką rynku wewnętrznego UE znajdą dla siebie w recenzowanej tu książce ciekawe i użyteczne wątki. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205