PL EN
Subiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Ekonomista 2016;(2):233-250
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top