PL EN
Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w wybranych branżach
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Ekonomista 2014;(1):67-95
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top