PL EN
Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach - niektóre determinanty i efekty przestrzenne
 
More details
Hide details
1
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski
 
2
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2012;(2):175-201
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top