PL EN
Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
2
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Ekonomista 2015;(5):595-623
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top