PL EN
W poszukiwaniu czynników stymulujących rozprzestrzenianie się polskiego know-how w gospodarce światowej - analiza regresji wielorakiej
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Ekonomista 2020;(6):881-906
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top