PL EN
Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, praca zbiorowa pod red. Grzegorza W. Kołodki i Jacka Tomkiewicza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 460 (wraz z aneksem)
 
More details
Hide details
 
Ekonomista 2020;(3):487-490
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top