PL EN
Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, red. nauk. Iwona Jakubowska-Branicka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, 334 ss.
 
More details
Hide details
 
Ekonomista 2019;(4):505-507
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top