PL EN
RECENZJA, OMÓWIENIE
Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię [Polish Transformation in the Light of the Dispute on the Market, Justice and Economics], Janina Godłów‑Legiędź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 204
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii
Publication date: 2022-09-07
 
Ekonomista 2022;(3):402–407
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205