PL EN
Nowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
Ekonomista 2017;(6):675–697
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205