PL EN

List of reviewers

 
Reviewers 2023 r.
Łukasz Arendt, Uniwersytet Łódzki, Polska
Barbara Błaszczyk, Polska Akademia Nauk, Polska
Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Waldemar Budner, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Paweł Bukowski, University College London, Wielka Brytania
Małgorzata Bułkowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Polska
Tomasz Chmielewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Andrzej Cieślik, Uniwersytet Warszawski, Polska
Marek A. Dąbrowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Piotr Denderski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
Joanna Dębicka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Marek Dietl, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Anna Doś, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
Ewa Feder, Uniwersytet Łódzki, Polska
Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Chiara Focacci, HEC Liège, Technology & Innovation Institute (LENTIC), Belgium
Monika Foltyn-Zarychta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
Tomasz Gajderowicz, Uniwersytet Warszawski, Polska
Eugeniusz Gatnar, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
Wojciech Giza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Michał Gradzewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Paweł Grata, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Anna Grześ, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Kristof Gyodi, Uniwersytet Warszawski, Polska
Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski, Polska
Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
Radosław Ignatowski, Uniwersytet Łódzki, Polska
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Jakub Janus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Dorota Kałuża-Kopias, Uniwersytet Łódzki, Polska
Ryszard Kamiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Anna Karmańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
Ryszard Kokoszczyński, Uniwersytet Warszawski, Polska
Jan Koleśnik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Tomasz Kopczewski, Uniwersytet Warszawski, Polska
Piotr Koryś, Uniwersytet Warszawski, Polska
Marek Kośny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Arkadiusz Kowalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Michał Krawczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
Anna Leszczyłowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Cecylia Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski, Polska
Tomasz Łyziak, Polska Akademia Nauk, Polska
Mateusz Machaj, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Dominika Malchar-Michalska, Uniwersytet Opolski, Polska
Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Polska"
Krzysztof Marczewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Łukasz Matuszczak, Uniwersytet Warszawski, Polska
Kamil Matuszczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Jakub Mućk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Erita Narhetali, Uniwersytet Warszawski, Polska
Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Witold Orłowski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Polska
Wojciech Paczos, Cardiff University, Wielka Brytania
Adriana Paliwoda-Matiolańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Marcin Pietrzak, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
Łukasz Piętak, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska
Michał Pilc, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Paweł Pisany, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, NBP, Polska
Zbigniew Polański, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska
Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Jan Rymarczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska
Dariusz Standerski, Uniwersytet Warszawski, Polska
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Uniwersytet Warszawski, Polska
Paweł A. Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Krzysztof Szczygielski, Uniwersytet Warszawski, Polska
Katarzyna Śledziewska, Uniwersytet Warszawski, Polska
Adam Śliwiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Sławomir Śmiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Kamila Trzcińska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Konrad Walczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w Warszawie, Polska
Izabela Warwas, Uniwersytet Łódzki, Polska
Zenon Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Bartosz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w Warszawie, Polska
Kateryna Zabarina, Uniwersytet Warszawski, Polska
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Reviewers 2022 r.
prof. dr hab. Maciej Bałtowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Monika Bąk, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Maria Bieć, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Barbara Borusiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Andrzej Cieślik, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marcin Czupryna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Wojciech Giza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Jakub Growiec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Juliusz Jabłecki, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Aneta Kargol-Wasiluk, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Katarzyna Kopczewska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Barbara Liberska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maria Lissowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Stanisław Macioł, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Malaga, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Witold Małecki, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
dr Michał Możdzeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Agnieszka Olechnicka, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Adriana Paliwoda-Matiolańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Paweł Pisany, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, International Monetary Fund
dr hab. Jan Polcyn, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
prof. dr hab. Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Renata Przygodzka, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Sebastian Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Szczygielski, Uniwersytet Warszawski
dr Jacek Tomaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Tadeusz Truskolaski, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Artur Walasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
dr hab. Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Łyziak, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
dr Marian Zalesko, Uniwersytet w Białymstoku

Reviewers 2005-2021
dr hab. Agata Adamska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Łukasz Ambroziak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
dr hab. Łukasz Arendt, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Maciej Bałtowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Ryszard Barczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Ryszard Bartkowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jan L. Bednarczyk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. Marek Bednarski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Maria Bieć, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Barbara Błaszczyk, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Mirosław Bochenek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Ryszard Bugaj, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Michał Brzozowski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
dr hab. Stanisław Cichocki
prof. dr hab. Andrzej Cieślik
dr hab. Ewa Cukrowska-Torzewska
prof. dr hab. Stanisław Czaja
prof. dr hab. Janusz Czapiński
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
dr hab. Bazyli Czyżewski
dr hab. Barbara A. Despiney-Żochowska (Francja)
dr hab. Tomasz Dołęgowski
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
prof. dr hab. Dariusz Filar
prof. dr hab. Stanisław Flejterski
prof. dr hab. Adam Glapiński
dr hab. Tomasz Głowiński
prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
prof. dr hab. Stanisława Golinowska
prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski
dr Karolina Goraus-Tańska
prof. dr hab. Marian Gorynia
prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
prof. dr hab. Marek Góra
prof. dr hab. Kazimierz Górka
dr hab. Agata Górny
prof. dr hab. Andrzej Graczyk
prof. dr hab. Marek Gruszczyński
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
dr hab. Aleksander Grzelak
prof. dr hab. Łukasz Hardt
prof. dr hab. Janina Harasim
prof. dr hab. Irena Hejduk
dr hab. Zbigniew Hockuba
prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
dr Jarosław Janecki
dr hab. Barbara Jankowska
prof. dr hab. Leszek Jasiński
prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
prof. dr hab. Janusz Kaliński
dr hab. Ryszard Kata
prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
prof. dr hab. Bożena Klimczak
dr Anita Abramowska-Kmon
prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński
dr Michał Konopczyński
dr Paweł Konopka
prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor
prof. dr hab. Juliusz Kotyński
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
prof. dr hab. Andrzej Kowalski
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
dr hab. Mieczysław Kowerski
dr hab. Tomasz Kubin
prof. dr hab. Leszek Kucharski
prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
prof. dr hab. Piotr Kułyk
dr hab. Tomasz Kuszewski
prof. dr hab. Hanna Kuzińska
prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
prof. dr hab. Barbara Liberda
prof. dr hab. Barbara Liberska
dr hab. Jacek Lisowski
prof. dr hab. Maria Lissowska
prof. dr hab. Jacek Luszniewicz
prof. dr hab. Karol Lutkowski
dr Stanisław Macioł
dr hab. Iga Magda
dr Aleksandra Majchrowska
prof. dr hab. Krzysztof Malaga
dr hab. Katarzyna Malinowska
mgr Grzegorz Maliszewski
prof. dr hab. Witold Małecki
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
dr hab. Anetta Kuna-Marszałek
dr hab. Zbigniew Matkowski
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
dr hab. Ryszard Michalski
prof. dr hab. Tomasz Michalski
dr hab. Paweł Mielcarek
dr hab. Piotr Misztal
dr hab. Jacek Mizerka
prof. dr hab. Jan Monkiewicz
dr hab. Tomasz Motowidlak
dr hab. Anna Moździerz
prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy
prof. dr hab. Piotr Niedzielski
prof. dr hab. Adam Noga
dr hab. Aleksandra Nowakowska
dr hab. Magdalena Olczyk
dr Karol Olejniczak
dr hab. Agnieszka Olechnicka
dr hab. Józef Olszyński
prof. dr hab. Józef Orczyk
prof. dr hab. Lucjan Orłowski (USA)
prof. dr hab. Kazimierz Ortyński
prof. dr hab. Wojciech Otto
prof. dr hab. Stanisław Owsiak
prof. dr hab. Leszek Patrzałek
dr Lesław Pietrewicz
prof. Leon Podkaminer (Austria)
dr hab. Jan Polcyn
prof. Kazimierz Poznański (USA)
dr hab. Jacek Prokop
dr hab. Mariusz Próchniak
dr hab. Renata Przygodzka
prof. dr hab. Piotr Pysz (Niemcy)
dr hab. Konrad Raczkowski
prof. dr hab. Ryszard Rapacki
prof. dr hab. Marek Ratajczak
dr Agata Malak-Rawlikowska
prof. dr hab. Marek Rocki
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
prof. dr hab. Stanisław Rudolf
prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
prof. Jan Saykiewicz, (USA)
dr hab. Agnieszka Sapa
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
prof. dr hab. Andrzej Sławiński
dr Tadeusz Smuga
prof. dr hab. Jan Solarz
prof. dr hab. Wacław Stankiewicz
dr hab. Sebastian Stępień
dr hab. Ewa Mińska-Struzik
dr hab. Aleksander Sulejewicz
prof. dr hab. Ewa Syczewska
prof. dr hab. Andrzej Szablewski
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
prof. dr hab. Andrzej Sznajder
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
dr hab. Adam Śliwiński
dr Jacek Tomaszewski
prof. Danuta Tomczak (Norwegia)
prof. Jan Toporowski (Anglia)
prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski
dr hab. Joanna Tyrowicz
dr Agnieszka Skoczylas-Tworek
dr hab. Artur Walasik
prof. dr hab. Marzenna Weresa
prof. dr hab. Andrzej Wernik
prof. dr hab. Jerzy Wilkin
dr hab. Leszek Wincenciak
dr hab. Bartosz Witkowski
prof. dr hab. Henryk Wnorowski
prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
dr Artur Wyszyński
prof. dr hab. Michał G. Woźniak
prof. dr hab. Tomasz Zalega
prof. dr hab. Janusz Zaleski
dr Marian Zalesko
prof. dr hab. Józef Zegar
dr hab. Zbigniew Zimny
prof. dr hab. Krystyna Żelazna
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top