PL EN
Interes publiczny a interesy grupowe w polskim ustawodawstwie
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
4
Uczelnia Vistula w Warszawie
 
Ekonomista 2014;(3):349–365
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205