PL EN
Interes publiczny a interesy grupowe w polskim ustawodawstwie
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
3
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
 
4
Uczelnia Vistula w Warszawie
 
 
Ekonomista 2014;(3):349-365
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top