PL EN
Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
2
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2015;(4):463–489
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205