PL EN
Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych samorządów lokalnych - na przykładzie gmin województwa małopolskiego
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
 
 
Ekonomista 2019;(2):226-242
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top