PL EN
Znaczenie systemu patentowego dla konwergencji technologicznej i stymulowania aktywności wynalazczej
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Ekonomista 2017;(5):582–600
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205