PL EN
Wyniki produkcyjne oraz efektywność agrobiznesu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2021-01-15
 
 
Ekonomista 2021;(1):87–117
 
JEL CLASSIFICATION CODES
Q10
Q13
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205