PL EN
Rola percepcji ryzyka i niepewności w ocenie ryzyka systemowego : podejście symulacyjne ABM
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka
 
2
Instytut Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Madryt
 
 
Ekonomista 2017;(4):369-399
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top