PL EN
Rola percepcji ryzyka i niepewności w ocenie ryzyka systemowego : podejście symulacyjne ABM
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka
2
Instytut Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Madryt
 
Ekonomista 2017;(4):369–399
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205