PL EN
Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - przesłanki teoretyczne i rezultaty
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Ekonomista 2016;(5):704-726
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top