PL EN
Rafał Klóska, Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 256
 
More details
Hide details
 
Ekonomista 2019;(1):129–131
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205