PL EN
Problemy z pomiarem PKB w gospodarce usługowo-cyfrowej : implikacje dla polityki prowzrostowej
 
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk
 
 
Ekonomista 2017;(6):619–643
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205