PL EN
Pozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badań Rynku
 
 
Ekonomista 2017;(5):506-526
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top