PL EN
RECENZJA, OMÓWIENIE
Piotr Urbanek: Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym. Teorie, instytucje, efektywność (Academic Order in Corporative University. Theory, Institutions, Efficiency) (rev. Bogusław Fiedor)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2022-06-10
 
 
Ekonomista 2022;(2):272-277
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top